กิจวัตรประจำวัน

การสอนเรื่องกิจวัตรประจำวันเป็นการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาการของเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

Copyright © 2014 Klomkleoschool.ac.th. All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลกลมเกลียวก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เรามุ่งมั่นเตรียมบุตรหลานของท่านให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้

  • IMG_4892
  • IMG_5790
  • IMG_6355
  • full screen slider
  • P7235459
IMG_48921 IMG_57902 IMG_63553 full screen slider4 P72354595
image carousel by WOWSlider.com v7.3