โรงเรียนของเรา

พาชมสถานที่จริง

 • IMG_2589
 • IMG_2625
 • IMG_2629
 • IMG_2661
 • IMG_8538
 • IMG_8548
 • IMG_8558
 • IMG_8564
 • IMG_8593
 • full screen slider
 • IMG_8626
IMG_25891 IMG_26252 IMG_26293 IMG_26614 IMG_85385 IMG_85486 IMG_85587 IMG_85648 IMG_85939 full screen slider10 IMG_862611
image carousel by WOWSlider.com v7.3

จากนี้ไปจะเป็นการนำทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลกลมเกลียว ท่านจะได้เห็นสถานที่จริง ที่เด็กๆจะได้เรียและทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

Copyright © 2014 Klomkleoschool.ac.th. All Rights Reserved.

 บรรยากาศ อาคาร สถานที่

บนเนื้อที่กว่า 5 ไร่ใจกลางโชคชัย 4 แยก 75

ข้อมูลเพิ่มเติม

 โภชนาการ

อาหารเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโต โรงเรียนให้บริการอาหาร 5 มื้อต่อวัน เพื่อให้เด็กๆได้รับประทานอาหารเพียงพอและครบถ้วน

ข้อมูลเพิ่มเติม

 อากาศ การออกกำลังกาย

สนามหญ้าและสนามเด็กเล่นกว้างขวางท่ามกลางความร่มรื่นของต้นไม้ดอกไม้ล้อมรอบ เพื่อให้เด็กๆได้เดินออกกำลังกาย วิ่งเล่น พร้อมรับอากาศบริสุทธิ์สดชื่นทุกวันที่เค้าเติบโต

ข้อมูลเพิ่มเติม

 กิจกรรมการเรียนรู้

การเรียนรู้ที่ไม่มีขีดจำกัด พัฒนาการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง และพัฒนาเด็กแต่ละคนให้เต็มศักยภาพ มีความสุขในการเรียนรู้ ใช้งานได้จริงและมีความฉลาดทางอารมณ์ มารยาทงดงาม เก่งภาษา มารยาทงามแบบไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลกลมเกลียวก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เรามุ่งมั่นเตรียมบุตรหลานของท่านให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้